Uzdatnianie wody przeznaczonej na cele komunalno-bytowe, lub też przeznaczonej do realizacji różnorodnych procesów przemysłowych jest w dzisiejszych czasach konieczne. Procesy takie jak filtracja, napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz zmiękczanie wody są obecne w większości stacji uzdatniania wody. Procesy te mają na celu głównie usunięcie zanieczyszczeń oraz utrzymanie równowagi węglanowej wody, aby z jednej strony nie powodowała ona powstawania kamienia z drugiej zaś nie posiadała właściwości korozyjnych.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest również kontrola rozwoju flory bakteryjnej oraz innych mikroorganizmów w instalacjach wodnych oraz stacjach uzdatniania wody. W tym celu stosowane są biocydy.

Czym są biocydy?

Słowo biocyd pochodzi od greckiego bios– życie, oraz łacińskiego cedares – zabijać. Biocydy, ujmując rzecz najogólniej, są to wszelkiego rodzaju substancje używane do zwalczania szkodliwych organizmów przez działanie chemiczne lub biologiczne. Biocydy można podzielić na naturalne oraz syntetyczne, jednak z punktu widzenia przemysłowego uzdatniania wody są to głównie preparaty zawierające syntetyczną biobójczą substancje czynną.

Biobójcze substancje czynne jak i preparaty je zawierające określane jako produkty biobójcze, są w żargonie nazywane Biocydami. Substancje te podlegają szczegółowym regulacjom zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym.

Dlaczego stosowanie biocydów w przemyśle jest tak ważne?

Niezwykle ważnym aspektem uzdatniania wody jest kontrola rozwoju mikroorganizmów, poprzez właśnie biocydy. Jest to w gruncie rzeczy kluczowy aspekt niezależnie czy woda uzdatniana będzie stosowana jako woda procesowa czy też przeznaczona ma być do spożycia przez ludzi.

W przypadku wody procesowej tworzenie biofilmu składającego się z bakterii oraz mikroorganizmów obniża efektywność wymiany ciepła, powoduje zarastanie rur nazywane biofoulingiem. Mikroorganizmy obecne w wodzie stają się również komponentem biologicznym kamienia kotłowego. Rozwój bakterii może powodować wzrost kosztów związany ze spadkiem efektywności procesów, wzrostem oporów hydraulicznych na przesyłach wody oraz częstszym serwisem stacji uzdatniania wody.

W przypadku wody przeznaczonej na cele chłodnicze dochodzi dodatkowo problem rozwoju bakterii Legionella Pneumophila powodującej groźną dla zdrowia i życia Legionelloze. Wykrycie tej bakterii w instalacjach chłodniczych może powodować przerwy w pracy instalacji w celu jej usunięcia, a w przypadku braku skuteczności wybranej formy czyszczenia instalacji nawet jej zamknięcie do czasu usunięcia problemu.

W przypadku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi liczba bakterii wyrażonej jako jtk (jednostki tworzące kolonie) na objętość wody jest kontrolowana przez stacje sanitarno- epidemiologiczne. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać ścisłym standardom określonym w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Potrzebujesz odpowiednich rozwiązań dla przemysłowych stacji uzdatniania wody? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Adres

ul.Tysiąclecia, 8
05-400, Otwock

Napisz do nas