Demineralizacja wody dla przemysłu

Demineralizacja wody dla przemysłu

Uzdatnianie wody jest nieodzownym aspektem niemalże każdego przemysłu. Oczywiście w zależności od charakteru prowadzonych procesów przemysłowych, woda powinna spełniać inne wymagania. Co więcej projektowanie stacji uzdatniania wody zależy nie tylko od parametrów...
Czym jest zmiękczanie wody?

Czym jest zmiękczanie wody?

Zmiękczanie wody, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem w którym zmniejszana jest jej twardość. Związkami powodującymi twardość wody są głównie węglany i wodorowęglany wapnia i magnezu. Zmiękczanie wody jest więc procesem usuwania kationów wapnia i magnezu. Woda...