Z punktu widzenia inwestora dobra stacja uzdatniania wody (w skrócie SUW), to taka o której nie trzeba pamiętać (oprócz okresowych serwisów). Są zasadniczo dwie składowe takiego sukcesu. Pierwszą z nich jest prawidłowy projekt technologiczny stacji uzdatnia wody, którego podstawą jest dogłębna analiza parametrów fizykochemicznych wody wejściowej oraz wymagań stawianych wodzie oczyszczonej w danym przypadku. Oprócz samego doboru procesów technologicznych niezmiernie istotny jest również odpowiedni dobór wielkości urządzeń, gdyż przewymiarowane urządzenia będą charakteryzować się niskim przepływem sprzyjającym rozwojowi mikroorganizmów co powoduje wiele problemów oraz zwiększa koszty eksploatacji i serwisu stacji uzdatniania wody. Drugą składową sukcesu jest dobranie odpowiedniego zestawu preparatów do uzdatniania wody, które prawidłowo dozowane zapewnią instalacji bezproblemowe działanie przez wiele lat oraz odporność stacji na zmieniające czasem warunki.

Podział preparatów do uzdatniania wody w stacjach uzdatniania wody

Preparaty do uzdatniania wody można podzielić ze względu na różne kategorie. Przytoczymy tu dwa najczęściej spotykane podziały.

Preparaty do uzdatniania wody – podział ze względu na działanie

Pierwszym podziałem jest podział ze względu na działanie substancji i dotyczy on pojedynczych substancji lub ich grup. Tu możemy wyróżnić kilka najistotniejszych grup:

Podział ten można nazwać podziałem klasycznym. Mówi on o funkcji danej substancji lub preparatu do uzdatniania wody. Należy pamiętać, że dobór odpowiedniego preparatu do uzdatniania wody wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, gdyż nie wszystkie substancje można stosować w wodzie o różnych parametrach (woda kotłowa i woda chłodnicza).

Preparaty do uzdatniania wody – podział ze względu na zastosowanie

Drugim podziałem, stosowanym dziś bardzo często przez producentów preparatów do uzdatniania wody jest podział ze względu na ich zastosowanie:

  • Preparaty do wody kotłowej,
  • Preparaty do wody chłodniczej,
  • Preparaty do urządzeń membranowych (np. do poprawy parametrów pracy lub czyszczenia chemicznego membran),
  • Preparaty stosowane instalacji oczyszczania ścieków.

Taki podział bardzo często jest związany z faktem, iż aktualnie na rynku oferowanych jest bardzo dużo preparatów złożonych, zawierających kilka substancji. Preparaty takie dobiera się w zasadzie do zastosowania wody, jej parametrów oraz miejsca dozowania.

Inhibitor korozji – ochrona obiegów chłodniczych

Inhibitor korozji to preparat do uzdatniania wody, mający na celu zapobieganie występowaniu zjawiska korozji w wieżach chłodniczych, kotłach etc.. Inhibitor korozji zapobiega odkładaniu się osadów oraz stabilizuje pH wody.

Dzięki inhibitorowi korozji zmniejszają się koszty, związane z awariami, przestojami i nieefektywną pracą urządzeń w obiegu chłodniczym, gdyż inhibitory korozji ogrywają kluczową rolę w optymalizacji pracy danych urządzeń.

W działaniu inhibitora korozji niezwykle istotny jest fakt, że dzięki niemu powstaje warstwa ochronna, wspomagany jest również proces pasywacji. Warto wiedzieć, że inhibitor korozji musi być stale dodawany do obiegów chłodniczych, gdyż w momencie zerwania warstwy adsorbcyjnej przy ruchach wody, konieczne jest natychmiastowe uzupełnienie ubytku z uwagi na szybkie powstawanie rdzy.

Inhibitor korozji to jednak nie jedyny dostępny preparat do uzdatniania wody. Zadaniem równie ważnym, i równoległym do zapobiegania korozji, jest zadanie zapobiegania powstawaniu kamienia realizowane przy użyciu antyskalantów.

Antyskalant – zabezpieczenie przed kamieniem

Antyskalant to preparat do uzdatniania wody zapobiegający osadzaniu się kamienia między innymi na membranach odwróconej osmozy. Bez antyskalantu w urządzeniach osadzałyby się sole takie jak węglan wapnia, siarczan baru, siarczan wapnia czy siarczan strontu. Warto wiedzieć, że wody naturalne zawierają w dużej ilości wapnia, siarczany i jony dwuwęglanowe.

Antyskalant powoduje, że na powierzchniach urządzeń, w szczególności grzewczych oraz membran odwróconej nie dochodzi do osadzania się kamienia. W przypadku wymienników ciepła, osadzanie kamienia skutkuje zmniejszeniem przewodności cieplnej natomiast zaczopowana membrana, bez użycia antyskalanta zmniejsza przepływ strumienia wody, a co za tym idzie proces staje się mniej wydajny i jego koszty wzrastają.

Antyskalant to związek powierzchniowo czynny, zapobiegający reakcji strącania soli. Przede wszystkim antyskalant powoduje inhibicję poziomu progowego, modyfikuje kryształy, ma zdolność dyspersji. Dzięki tym trzem cechom antyskalant zapobiega tworzenia się kamienia.

Inne preparaty do uzdatniania wody to biocydy skutecznie pozbywające się życia biologicznego z wody. Istnieją również preparaty do uzdatniania wody poprzez czyszczenie instalacji.

W celu uzyskania dokładnych informacji zachęcamy do kontaktu!

Kontakt

Adres

ul.Tysiąclecia, 8
05-400, Otwock

Napisz do nas